061 8 201 498
601 931 415
piotrowski@izotopowe.pl
3134446

Izotopowa technika pomiarowa - zamknięte źródła promieniotwórcze

  1. Dostawa urządzeń i źródeł promieniotwórczych
  2. Przewóz drogowy zamkniętych źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła zgodnie z ADR klasa 7
  3. Rozruch i przekazanie do eksploatacji zgodnie z ustawą Prawo Atomowe
  4. Badania szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych
  5. Pomiary radiologiczne środowiska pracy
  6. Kalibracja urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące w przemyśle (gęstościomierze, grubościomierze i inne)
  7. Adaptacje istniejących a także konstrukcja nowych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład aparatury izotopowej
  8. Firma jest Uprawnionym Instalatorem PAA Izotopowej Aparatury Kontrolno-Pomiarowej nr D-12730
InfoSerwis - tworzenie stron internetowych