061 8 201 498
601 931 415
piotrowski@izotopowe.pl
3134446

Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej

Ochrona Radiologiczna jest regulowana ustawą Prawo Atomowe.
Każdy zakład-użytkownik źródeł promieniowania aby uzyskać zezwolenie PAA musi - zgodnie z ustawą - mieć Inspektora Ochrony Radiologicznej. Spełniamy ten wymóg w imieniu zleceniodawcy.

InfoSerwis - tworzenie stron internetowych